ETHADENT
W OCHRONIE PRAW PACJENTÓW

KONSULTACJE PRAWNO-STOMATOLOGICZNE

Pacjencie, jeśli masz wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonego leczenia stomatologicznego lub jakiś zabieg został wykonany niezgodnie z zapewnieniami lekarza dentysty – skontaktuj się z nami.

© Copyright - Ethadent - Enfold Theme by Kriesi